best html templates

SPSS & AMOS Analizi-Destek Süreci

Tezinizin, makalenizin veya projenizin SPSS-AMOS veri analizi konusunda profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var, doğru yerdesiniz!

Biz bu işi yıllardır yapıyoruz, 10 yılı aşan tecrübemizi sizinle paylaşıyoruz! 
Uzman ekibimizle, SPSS-AMOS analizi konusunda,  güvenilir ve akademik dil ile uyumlu  hızlı destek hizmeti sunuyoruz!

Size destek sunabilmemiz için; araştırmanızın  amacını, hipotezlerini/alt problemlerini, kullandığınız anketi bizimle paylaşmanız gerekiyor, Daha sonra uzmanlarımız bunları inceliyor. Yapılacak analizleri belirliyor, hipotez veya alt problem yazılı değil ise bunları araştırmanızın amacına uygun olarak, sizin için yazıyor. Süreç sonunda vereceğimiz hizmetin ücreti belirleniyor ve fiyat teklifimizi sunuyoruz.

Fiyat teklifimizi uygun bulursanız verilerinizi gönderiyorsunuz (anketleriniz bilgisayara aktarılmadı ise, spss veri girişi konusunda da destek hizmeti sunuyoruz) ve analizlere hemen başlıyoruz,

Veriler bize ulaştıktan sonra 3 iş günü içinde sonuçlarınızı teslim ediyoruz, analiz sonuçlarını APA stiline uygun tablolara dönüştürüyoruz, her bir tabloyu açıklıyoruz ve yorumluyoruz, ayrıca hangi analiz tekniğini niçin kullandığımızı gerekçeleri ile açıklayan bir rapor da sunuyoruz. Düzeltme taleplerinizi hiçbir ek ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz!

Bugüne kadar birçok araştırmacıya destek olduk, size de destek olmak istiyoruz, Biz işimizi severek yapıyoruz! SPSS tez analizi desteği ile birlikte verdiğimiz diğer destek hizmetleri aşağıda yer almaktadır.

Mobirise

SPSS Veri Analizi

Tez, makale, proje, ödev, bildiri vb. bilimsel çalışmalarınızın SPSS-AMOS istatistik-analiz işlemleri için profesyonel destek sunuyoruz. Araştırma önerisi hazırlama, araştırma modeli geliştirme, güç analizi, biyo istatistik vb. bilimsel çalışmalarınız için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Mobirise

SPSS-AMOS KURSU

Başlangıç, orta ve ileri düzeyde online (uzaktan eğitim) SPSS eğitimi veriyoruz, AMOS ile yapısal eşitlik modeli analizi eğitimi de vermekteyiz. Birebir uzaktan eğitim seçeneğimiz de bulunmaktadır. Eğitimler alanında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.

Mobirise

ANKET HAZIRLAMA DESTEĞİ

Bilisel çalışmalarınızın geçerliğini sağlamak için doğru ve etkili veri toplamak oldukça önemlidir.
Anketinizde yer alması gereken bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesi konusunda uzman desteği sunmaktayız.


Mobirise

VERİ TOPLAMA DESTEĞİ

Anket tasarlama, ölçek geliştirme, madde havuzu oluşturma, online anket hazırlama, online veri toplama, geçerlik ve güvenirlik analizleri, evren ve örneklem belirleme, optik okuma, SPSS anket analizi vb. destek hizmetlerimiz bulunmaktadır.