bootstrap website templates

tezimdestek.com/BLOG

Araştırma Yöntemleri, İstatistik, Veri Analizi...

Mobirise

Araştırma Sürecinin Temel Aşamaları

Araştırma sürecinde izlenmesi gereken temel aşamaları sizler için görselleştirdik. tezimdetek.com un uzman ekibi olarak bu sürecin her bir aşamasında destek sunuyoruz... 

Mobirise

SPSS Analizi

Ülkemizde yeni üniversitelerle birlikte yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı hızla artmıştır. Buna paralel olarak yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacı sayısının da arttığı gözlenmektedir. Nicel araştırmalara yönlendirilen araştırmacıların spss programını kullanmaları kaçınılmaz bir hal almıştır...

Mobirise

Yapısal Eşitlik Modeli

Sosyal bilimlerde bir değişken, birden çok değişkeni hem etkileyebilir hem de bunlardan etkilenebilir. Örneğin öz yeterlik başarıyı doğrudan etkilemekte, aynı zamanda kişinin deneyimlerinden doğrudan  etkilenmektedir. Klasik regresyon analizi mantığı sosyal bilimlerde gözlenen bu durumun açıklanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu aşamada devreye yapısal eşitlik modeli analizleri girmektedir

Mobirise

SPSS nedir? SPSS Programı İndir

SPSS (statistical package for social sciences) bilimsel araştırmalarda veri analizi için en çok tercih edilen programlardan biridir. Bu makalede spss programı hakkında detaylı bilgi vereceğiz, ayrıca spss programını nasıl indirebileceğinizi anlatacağız.

Mobirise

Solomon 4 Gruplu Deneme Modeli

Bu yazımızda en güçlü deneme modellerinden biri olan solomon dört gruplu deneme modelinden bahsedeceğiz. Bu modelde deneysel işlemin etkililiğini belirlemek için hangi karşılaştırmaların yapılabileceği hakkında bilgi vereceğiz.

Mobirise

Biyo İstatistik

...

Mobirise

Veri Analizi Öncesi Yapılması Gerekn İşlemler

Veriler spss veya amos ile analiz edilmeden önce mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu süreçte takip edilmesi gereken temel konular bulunmaktadır. Bu konuları sizler için görselleştirerek anlaşılır hale getirdik.                         

Mobirise

GPower ile Örneklem Hesaplama

...

Mobirise

Spss veri girişi

...

Mobirise

Faktör analizi 

Bu yazımızda ölçek geliştirme süreci ve faktör analizi hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi arasındaki farkları açıklamaya çalışacağız.

Mobirise

Spss crosstabs analizi

...

Mobirise

Anova testi (varyans analizi)

...

Mobirise

Regresyon analizi

...

Mobirise

Anket Hazırlama

...

Mobirise

SPSS Geçerlik Güvenirlik Analizi

...